Archeologové objevují na Rychnovsku i poklady

REGION – Loňský rok byl pro archeology rychnovského Muzea a galerie Orlických hor ve znamení nálezů zejména z období kultury popelnicových polí. Letos na své loňské nálezy navazují.

IV Beková

Martina Beková s jehlicí nalezenou v Doudlebách.
Foto: Irena Voříškováoto.

„Naleziště je relativně chudé na kovy, ale dneska se nám podařilo vytáhnout bronzovou jehlici. Je to úplně jednoduchá šatní ozdoba, kousek jí patrně chybí, ale má krásnou, ušlechtilou patinu. To znamená, že v předmětu nedošlo ke korozi, je přírodně zakonzervován. Jehlice byla nalezena ve spodní části obilného sila, tedy poměrně velmi hluboko,“ ukazuje jeden z nejnovějších nálezů v Doudlebách archeoložka Muzea a galerie Orlických hor Martina Beková, s níž jsme se setkali přímo na jednom z nalezišť, aby nám přiblížila výsledky loňských i aktuálních archeologických výzkumů.

„Loňský rok byl pro nás ve znamení kultury popelnicových polí. Kromě sídliště v Doudlebách nad Orlicí jsme zkoumali další poměrně velké sídliště v Kostelci nad Orlicí, a to v ulici Františka Zoubka. Přímo pod podsýpkou panelu se nacházely situace z doby kolem roku 1000 před naším letopočtem. Jednalo se o sídliště s asi padesátkou objektů. Předpokládáme, že opravy silnice budou pokračovat a s nimi i nálezy. V minulosti jsme zaznamenali nálezy i v okolních ulicích. O rozsahu osídlení svědčí i mohutné vrstvy omazávek z domů stejného stáří zachycené při pokládce kabelů v Masarykově ulici. V Kostelci máme zaevidováno už asi deset zasídlených poloh, je tedy  vidět, že byl na přelomu mladší a pozdní doby bronzové velkou osídlenou aglomerací. Samozřejmě, zástavba je rozptýlená, jedná se o jednotlivé dvorce, jednotlivé usedlosti. Nemůžeme si představovat ulice, které tam jsou dnes,“ vysvětlila Martina Beková

Loni také pokračoval velký školní výzkum studentů archeologie u Vojenic.

„Tam jsme několik sezon zachraňovali rozsáhlé hlubokou orbou těžce narušené pohřebiště lidu kultury popelnicových polí. Nejstarší hroby na pohřebišti jsou datovány do období 1 200 let před naším letopočtem, nejmladší pak 800 let před naším letopočtem,“ uvedla archeoložka.

Výzkum loni pokračoval také v Třebešově, kde se chystá další kolonie rodinných domku.

„Našli jsme zde osídlení z konce devátého století, přitom nejstarší zpráva o Třebešově pochází ze století čtrnáctého.  Podle těchto nálezů je Třebešov daleko starší. V zimních měsících nám přišla zpráva o datování nálezů, které jsme  učinili poblíž již o rok dříve při stavbě místní komunikace. Silo, které jsme tam vykopali, a je z období 3,5 tisíc let před naším letopočtem. Údaj jsme získali prostřednictvím datování C14 a vede nás kulturou nálevkovitých pohárů. Velký stavební zásah nás zavedl i  na okraj středověkého Vamberka, tedy kousek nad dnešní náměstí. Při rekonstrukci domu jsme našli celkem pět hrnčířských pecí. Nález se váže na již dříve zaznamenanou situaci se zřícenou hrnčířskou pecí z rohu náměstí. Rýsuje se nám zde hrnčířská ulička s poměrně velkou keramickou produkcí. Datování jednotlivých pecí je od sklonku 14. do 16. století, každá z nich má poněkud odlišnou konstrukci. Později asi hrnčířská činnost zanikla, protože ve Vamberku nebyl ani založen hrnčířský cech.“

V loňském roce prováděli archeologové výzkum ve Vamberku i při stavbě firmy Pewag.

„Měli jsme možnost výzkumu na prostoru mezi ostrožnou a řekou, na území, které bylo často zaplavováno. Pod asi metrovou náplavovou vrstvou jsme skutečně našli pozůstatky středověkého  a časně novověkého osídlení. Domnívám se, že tam byly především mlýny, o čemž svědčí nalezené mlýnské kameny a jejich zlomky. Osídlení je tam doloženo od 15. do 17. století. Stavba se přiblížila těsně ke skalní ostrožně, na které stával vamberský hrad. Zkoumali jsme kulturní vrstvy, které sjely z ostrožny dolů, nejstarší pozůstatky lze datovat do poloviny 14. století. Demolovaná zástavba původní textilní továrny a pozdějších kasáren odkryla i boční zdivo hradu. Zemní zásahy v průběhu stavby  posléze odhalily dvě hospodářské přístavby, které vznikly po změně funkce hradu z obranné na správní.“

Více se dozvíte v aktuálním vydání Orlického týdeníku

Čtenářská diskuze