Archeologové našli vzácný kus sošky z doby kamenné

KRAJ – Práce na výstavbě nového multifunkčního pavilonu v oblastní nemocnici Jičín za 318 milionů korun bez DPH pokračují. Stavební firma začala pokládat základy budovy. Hotová už je část záchranného archeologického výzkumu, při kterém archeologové nalezli část unikátní neolitické plastiky.

Záchranný archeologický výzkum na místě budoucího multifunkčního pavilonu A v jičínské nemocnici začal v září loňského roku. Archeologové zdokumentovali přes sto zahloubených objektů, z nichž většinu tvořily sídlištní jámy z mladší doby kamenné, konkrétně spadající do kultury s lineární keramikou (5 600–5 000 let před Kristem).

„Z tohoto období se podařilo zachytit půdorysy dvou neolitických takzvaných dlouhých domů, přidružené zásobní a odpadní jámy a v tomto prostoru fungovalo i několik dílen na výrobu kamenné industrie. Z dílen byla vyzvednuta celá řada polotovarů kamenné broušené industrie – sekery, ruční mlýnky, brousky – včetně primárních surovin. Soubor zprostředkovává ucelený pohled do jednotlivých fází tehdejšího výrobního procesu,“ popsal výsledky výzkumu archeolog jičínského muzea Jiří Unger.

Unikátní jako Věstonická Venuše

Největším překvapením pro archeology byl však nález zhruba sedm centimetrů velkého fragmentu levé paže z vypálené hlíny. Na jeho povrchu je patrné zdobení svislými rýhami. Kus sošky vznikl v období neolitu, zhruba před 7 000 lety.

„Antropomorfní neolitické sošky jsou na našem území nacházeny především na Moravě v prostředí kultury s moravskou malovanou keramikou, v Čechách jsou známy pouze asi čtyři desítky různých torz a fragmentů. Další zachycenou komponentou je žárové pohřebiště z přelomu pozdní doby bronzové a starší doby železné, konkrétně se jedná o takzvanou slezskoplatěnickou kulturu – 800–450 př. Kr. Doposud bylo odkryto šest hrobů, které jsou tvořeny souborem různého počtu keramických nádob, z nichž obvykle jedna sloužila jako urna, kam byl vsypán popel zemřelého, ostatní nádoby pravděpodobně obsahovaly potravinové milodary či byly použity při pohřebních rituálech,“ sdělil Jiří Unger.

Tyto nálezy patří do stejného časového období jako artefakty, které archeologové objevili před zahájením stavby lékárny a nového vjezdu do areálu nemocnice. Ty se nachází několik desítek metrů od současného staveniště.

„Pokud tyto nálezy zkombinujeme se staršími nálezy z okolí nemocnice, tak zde vidíme poměrně rozsáhlou vesnici z mladší doby kamenné a pohřebiště takzvané kultury popelnicových polí,“ dodal archeolog.

Ve dnech 11. března až 17. dubna se v Regionální muzeum a galerii v Jičíně uskuteční výstava, kde si zájemci budou moci prohlédnout artefakty ze záchranných výzkumů v roce 2021, tedy i s těmi, které byly objeveny pod jičínskou nemocnicí.

 

Čtenářská diskuze