Akce policie a celníků – zjistili 15 porušení

KRAJ – V pondělí 15. listopadu se policisté cizinecké policie společně s příslušníky celní správy v rámci součinnostního opatření zaměřili na dodržování pobytových režimů cizinců a mimo jiné i na dodržování zaměstnanosti a dodržování ochranných opatření vydaných ministerstvem zdravotnictví. V rámci této akce zkontrolovali celkem 33 cizinců na dvou staveništích na Jičínsku.

„Odhalili jsme 7 cizinců, kteří vykonávali činnost bez pracovního povolení a z těchto důvodů jsme proti nim zahájili správní řízení za účelem jejich vyhoštění. Zároveň tito cizinci porušili ochranné opatření, což s nimi bude řešit krajská hygienická stanice, kam jsme přestupek oznámili.  V neposlední řadě jsme v 8 případech zjistili porušení pobytového režimu cizinců, za což jsme jim uložili pokutu,“ sdělila mluvčí policie Šárka Pižlová.

Tisková mluvčí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj Jitka Fajstavrová k součinnostní kontrole dále uvádí:

„Příslušníci královéhradeckého celního úřadu se zaměřili na dodržování zákona o zaměstnanosti a platnost pracovních povolení pro výkon práce cizinců. U dvou právnických osob pojali podezření z výkonu nelegální práce u jedenácti občanů ukrajinské a moldavské národnosti. Jejich pracovní náplní byly stavební a zednické práce. Zaměstnavatelům, kteří cizince nelegálně zaměstnávali, hrozí pokuta do výše až deseti milionů korun. Bezprostředně po provedení nezbytných právních úkonů předají celníci případ k zahájení správního řízení Oblastnímu inspektorátu práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj.“

 

Čtenářská diskuze
Tags: ,