Adventní trhy letos nahradí virtuální Advent v Hradci

KRAJ – Muzeum východních Čech v Hradci Králové připravilo online projekt nazvaný Advent v Hradci s virtuálními trhy a speciálním adventním kalendářem. Prostřednictvím webových stránek adventvhradci.cz návštěvníci zažijí řemeslné tržiště. Muzeum je připravilo jako náhradu za 31. ročník tradičního Muzejního adventního trhu. Online program je spuštěn od 29. listopadu.

„Díky projektu, který nabízí Muzeum východních Čech, veřejnost nepřijde o tradiční trhy a vánoční atmosféru. Pro návštěvníky online trhů pracovníci muzea připravili zážitek nejen adventní a nákupní, ale také etnografický, protože Muzeum východních Čech plní roli krajského etnografického pracoviště zapojeného do národní etnografické sítě. Děkuji všem pracovníkům za jejich aktivitu a za propagaci lidových tradic napříč krajem a celou republikou,“ řekla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová, která je odpovědná za oblast kultury.

Trh obsahuje audiovizuální medailony lidových řemeslníků, se zajímavostmi o tradici jejich řemesla v celé historii. Jeho součástí je i nákup zboží prostřednictvím muzejního shopu nebo prostřednictvím webů jednotlivých řemeslníků.

„Z původně zhruba 150 přihlášených lidových řemeslníků a tradičních výrobců jsme vybrali a oslovili téměř dvě desítky zpravidla nositelů prestižních ocenění například řemesla zapsaná i kandidující na seznam UNESCO, Nositelé tradice lidových řemesel České republiky, Zlatý kolovrat či Mistr tradiční rukodělné výroby, a to z různých krajů a různých oborů a tak vytvořili virtuální adventní trh,“ uvedl ředitel muzea Petr Grulich.

Online program Advent v Hradci nabízí ještě druhou, a to kulturní část. Jedná se od Adventní kulturní kalendář, který vznikl ve spolupráci s hradeckou Filharmonií, Klicperovým divadlem, Divadlem Drak, Galerií moderního umění, Městskou knihovnou a Českým rozhlasem Hradec Králové. V době adventu si každý mohou zájemci odkrýt jedno kulturní okénko s virtuální audiovizuální náplní (moderním uměním, hudbou, mluveným slovem, divadlem, výstavou a dalšími zážitky). Kalendář administruje Filharmonie Hradec Králové. Odkaz je umístěn na speciální doméně adventvhradci.cz .

Čtenářská diskuze
Tags: ,