25 hodin zasahovali hasiči na Borohrádecku kvůli velké vodě

REGION – Jednotka SDH Borohrádek vyjela dne 30. června v 7.50 na žádost starosty k monitoringu vodních toků v katastru města Borohrádek a Žďáru nad Orlicí. Na Tiché Orlici byl již v této době vyhlášen 2 povodňový stupeň.

Hasiči v dopoledních hodinách začali se stavbou protipovodňové hráze na dvou místech v lokalitě na Bělidle, kde stoupající voda přímo ohrožovala nemovitosti a majetek obyvatel.

V odpoledních hodinách se výška hladiny stále zvyšovala a dosáhla 3. povodňového stupně, proto bylo rozhodnuto o povolání jednotky HZS Kraje ze stanice Rychnov nad Kněžnou s evakuačním automobilem Tatra 815–7 a vybavením materiálu pro tvorbu protipovodňových hrází a dále jednotek JSDH Roveň a Solnice.

Tyto jednotky pomohly při stavbě protipovodňové hráze.

V písníku Světlá bylo zřízeno stanoviště pro plnění pytlů s pískem, které byly převáženy na místo zásahu. K dalšímu průsaku vody došlo u protipovodňové hráze v těsné blízkosti jedné z nemovitostí, na opravu byl povolán nakladač soukromé firmy a byla dovezena zemina pro opravu hráze.

Ke kulminaci došlo ve večerních hodinách, čerpání vody probíhalo celou noc do dopoledních hodin. Po celou dobu zásahu hasiči několika čerpadly nasazenými na dvou místech odčerpávali vodu, která prosákla za povodňové hráze.

Po 25 hodinách 1. července dopoledne v 09.00 hodin zásah pro naši jednotku skončil. Po celou dobu zásahu jsme se snažili uchránit majetek našich občanů před povodňovou vlnou, a to se nám podařilo.

Na místě naše jednotka spolupracovala s vedením HZS Královéhradeckého kraje ze stanice Rychnov nad Kněžnou.

Děkujeme všem zúčastněným za pomoc při ochraně majetku občanů našeho města a občanům, kteří pomohli zabezpečit zázemí a občerstvení pro naše členy jednotky.

Čtenářská diskuze